Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Enerji Depolama Sistemlerinin Analizi

Paydaşlar: TEİAŞ, ETKB, EPDK, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası

Yüklenici: EDF

Başlangıç Tarihi: 11 Nisan 2018

Bitiş Tarihi: 25 Ocak 2019